XI USAHA LAYANAN WISATA
Senin, 26 September 2022
07.00 – 08.30 WIB : Bahasa Indonesia, klik disini
08.30 – 10.00 WIB : Tour Planning, klik disini
10.00 – 10.30 WIB : ISTIRAHAT
10.30 – 11.30 WIB : Guiding, klik disini
Selasa, 27 September 2022
07.00 – 08.30 WIB : Bahasa Inggris, klik disini
08.30 – 10.00 WIB : Kewirausahaan, klik disini
10.00 – 10.30 WIB : ISTIRAHAT
10.30 – 11.30 WIB : Reservation, klik disini
Rabu, 28 September 2022
07.00 – 08.30 WIB : Matematika, klik disini
08.30 – 10.00 WIB : Penjasorkes, klik disini
10.00 – 10.30 WIB : ISTIRAHAT
10.30 – 11.30 WIB : Ticketing, klik disini
12.30 – 13.30 WIB :
Kamis, 29 September 2022
07.00 – 08.30 WIB : PKN, klik disini
08.30 – 10.00 WIB : Bahasa  Jepang, klik disini
10.00 – 10.30 WIB : ISTIRAHAT
J
umat, 30 September 2022
07.00 – 08.30 WIB : Agama Islam, klik disini
  Agama Kristen, klik disini
08.30 – 10.00 WIB : MICE, klik disini